Otwórz się na ludzi, których poznajesz po dobrych uczynkach, a nie po pięknych słowach.