Odejdź od ludzi, którym musisz udowadniać swoją wartość. Znajdź tych, którzy Tobie o niej przypominają.