Najgorszą awanturą między ludźmi jest milczenie, bo to cisza oddala, nie słowa.