Gdy zaakceptujesz …

Gdy zaakceptujesz fakt, że czas jest tylko wytworem Twego umysłu, wówczas możesz się obudzić.

Gdy nie zaakceptujesz w sobie skrajności, nie wybijesz się ponad swoje ego.

Gdy nie zrozumiesz, że nie jesteś umysłem, będziesz uciekał od tego czego się boisz, i gonił za tym czego pragniesz.

Gdy nie rozpoznasz siebie, zawsze będziesz się szukał poza życiem, którym jesteś.

Gdy poddasz się temu co następuje, wówczas możesz stać się świadkiem tego co się dzieje, i zobaczyć siebie ponad to wszystko.

Gdy poznasz siebie w sobie, Twoja miłość zacznie Cię wypełniać do samego Źródła Twego powstania.

Gdy odrzucisz wszelkie nagrody tego świata, dopiero dostaniesz prawdziwą wieczność swego istnienia.