Gdy uczysz swego syna życia, to naucz go, jazdy na rowerze, gry w szachy i matematyki. Naucz go, by świat zaczął poznawać najpierw od swego wnętrza, a później ludzi, po ich czynach. Naucz go, miłości, radości, i prostoty życia. Naucz go, walczyć o własne marzenia, pomaganie innym i bronienie słabszych. Naucz go, że porażki go wzmacniają, gdy się z nich podniesie, a nie sukcesy. Naucz go samodzielności, odpowiedzialności i szacunku. Naucz go, że nie musi być idealnym człowiekiem, wystarczy by starał się być idealnym ojcem i mężem. Naucz go, że siłą mężczyzny to nie pieści, ale piękno umysłu.