Im większe domy mamy, tym bardziej są puste. Im więcej pieniędzy zarabiamy, tym mniej czasu mamy. Im bardziej on-line jesteśmy, tym bardziej się od siebie oddalamy. Im więcej czegoś mamy, tym mniej siebie mamy. Czyż nie jest tak, że to nie jest ten kierunek życia?