Czytam więcej, niż myślisz. Rozumiem więcej, niż Ci się wydaje. Czuję bardziej, niż to pokazuję. To, że nie płaczę, nie oznacza, że jestem bez uczuć.