Fragmenty z książki „Źródło wiedzy”

Wolna wola, jeżeli to, co się wybierze, daje spełnienie, to należy się w tym kierunku rozwijać i pielęgnować swój wybór, jeśli nie – trzeba go zmienić.
Są pojęcia względne, należy do nich właśnie wolna wola, determinizm czy kompatybilizm. To, w jakim stopniu dany rodzaj woli jest uzależniony od skutku, a w jaki od przyczyny, wynika tylko z tego, czy jest wynikiem wyboru zmian wewnątrz nas, czy wyborem dokonanym w świecie zewnętrznym. W przypadku zmian dokonywanych bezpośrednio w świecie, w którym żyjemy, możemy uruchomić karmę, zarówno poprzez odpowiedzialność, jak i karę/nagrodę za swoje czyny i wybory. Natomiast dokonywanie wewnętrznych wyborów nie czyni ich dobrymi ani złymi, jednak nie uruchamia karmy. Są to wybory dokonywane dzięki wolnej woli, bez znanej nam klasyfikacji, jednak pod warunkiem, że człowiek czuje radość przy wybieraniu i nie czuje wyrzutów sumienia z tego powodu.
Dzięki wolnej woli wybiera się doświadczenia, z których można się uczyć, wybrać pracę, w której będzie się spełniało, wybrać ludzi, z którymi będzie się miało określone relacje, wybrać partnera, rodzinę i dom, wpływać na wygląd swojego ciała oraz zdecydować, jak przeżyć życie. Wolna wola jest kluczem w tym życiu. 
To, co wczoraj tworzyło się dzięki wolnej woli, dzisiaj się przejawia, a to, co dziś się wybierze, przejawi się jutro.
Niezależnie od tego, czy ktoś jest Eskimosem i ma do wyboru zjedzenie zimnego mięsa ryby, albo zimnego mięsa foki, czy jest Europejczykiem i ma do wyboru całe menu z restauracji Le Chateaubriand w Paryżu, to najważniejsze jest to, czy w ogóle skorzysta z wolnej woli. Dzięki niej może kreować swoje wnętrze podczas dokonywania wyborów, ale może też poddać się czynnikom zewnętrznym, oczekując czyjeś krytyki lub aprobaty lub oddać się przyjemnościom, albo jeszcze w ogóle nie być świadomym swoich wyborów. Brak wyboru jest również wyborem, świadczącym o lenistwie, u którego podłoża leży strach.
Na wolną wolę można spojrzeć także z innej strony, np. podczas mówienia prawdy lub kłamstwa. Gdy dokonuje się wyboru w określonej intencji, a przejawieniem jego jest prawda, wówczas mówienie prawdy daje wolność. Natomiast, gdy wyborem jest kłamstwo, pozbawia się samego siebie wolności, poprzez zmuszanie się do zapamiętania kłamstwa.