Ludzie …

Ludzie odradzają się na nowo, nie z pięknych rzeczy i wzniosłych ideałów lecz z tych dla nich najbardziej słabych, wstydliwych i takich o których by chcieli zapomnieć. Czesto z popełnionych błędów. Lecz nie należy się tego wypierać, bo to jest cześć nas, i z nich powstaliśmy. To porażki nas wzmocniły, nie sukcesy.